ST. JOHN AMBULANS MALAYSIA
NEGERI PULAU PINANG

Tel: 04-8285972 / 016-4160993
Email: [email protected]

ST. JOHN AMBULANS MALAYSIA
NEGERI PULAU PINANG

QUALIFIED FIRST AID TRAINER
No.First Aid TrainerExpiry Date
1ALIENA CHEAH14/11/2022
2CHAN KOK SOON2/11/2021
3CHONG TYAN YEE26/1/2022
4CHOO JUN KAI4/8/2021
5CHUAH SEONG TENG14/11/2022
6CONNIE KOAY CHIA ERN14/11/2022
7FOO CHI HONG14/11/2022
8GAN CHEE MENG30/11/2021
9GAN HOO KOK14/11/2022
10GOH KAI BOON14/11/2022
11GOH THAU KANG14/11/2022
12GREGORY KOAY FENG LING14/11/2022
13HENG KOK HOOI14/11/2022
14HUONG HIE CHEW14/11/2022
15JUNNIE OOI WEI ENG14/11/2022
16KHOH SOO OON14/11/2022
17KOAY SENG KIE30/11/2021
18KOAY YING LI2/11/2021
19LAW YEAN KOK14/11/2022
20LEE TOONG CHOW14/11/2022
21LEONG HOONG YAU14/11/2022
22LEONG KHAI SHEONG14/11/2022
23LIM MEI JING2/11/2021
24LOKE HENG HUP14/11/2022
25NG KAR HOONG14/11/2022
26ONG SWEE JIN14/11/2022
27OOI BAN LOCK30/11/2021
28OOI SHU JUANG14/11/2022
29SAW LI LYNN2/11/2021
30TAN CHOOI POH14/11/2022
31TAN KEAN CHYE30/11/2021
32TAN KHAI SHEN14/11/2022
33TAN KHEE KWONG14/11/2022
34TAN KIAN CHAI14/11/2022
35TAN TEIK KEAN14/11/2022
36TEH KWAN LIKE30/11/2021
37TEW CHOONG WEI14/11/2022
38TING CHAO HUI14/11/2022
39WONG YAN WAI23/8/2022
40YEONG KENG SENG14/11/2022
41YOU XUE YONG14/11/2022
No.First Aid TrainerExpiry Date
1ALIENA CHEAH14/11/2022
2CHAN KOK SOON2/11/2021
3CHONG TYAN YEE26/1/2022
4CHOO JUN KAI4/8/2021
5CHUAH SEONG TENG14/11/2022
6CONNIE KOAY CHIA ERN14/11/2022
7FOO CHI HONG14/11/2022
8GAN CHEE MENG30/11/2021
9GAN HOO KOK14/11/2022
10GOH KAI BOON14/11/2022
11GOH THAU KANG14/11/2022
12GREGORY KOAY FENG LING14/11/2022
13HENG KOK HOOI14/11/2022
14HUONG HIE CHEW14/11/2022
15JUNNIE OOI WEI ENG14/11/2022
16KHOH SOO OON14/11/2022
17KOAY SENG KIE30/11/2021
18KOAY YING LI2/11/2021
19LAW YEAN KOK14/11/2022
20LEE TOONG CHOW14/11/2022
21LEONG HOONG YAU14/11/2022
22LEONG KHAI SHEONG14/11/2022
23LIM MEI JING2/11/2021
24LOKE HENG HUP14/11/2022
25NG KAR HOONG14/11/2022
26ONG SWEE JIN14/11/2022
27OOI BAN LOCK30/11/2021
28OOI SHU JUANG14/11/2022
29SAW LI LYNN2/11/2021
30TAN CHOOI POH14/11/2022
31TAN KEAN CHYE30/11/2021
32TAN KHAI SHEN14/11/2022
33TAN KHEE KWONG14/11/2022
34TAN KIAN CHAI14/11/2022
35TAN TEIK KEAN14/11/2022
36TEH KWAN LIKE30/11/2021
37TEW CHOONG WEI14/11/2022
38TING CHAO HUI14/11/2022
39WONG YAN WAI23/8/2022
40YEONG KENG SENG14/11/2022
41YOU XUE YONG14/11/2022

Main Menu